Home / Keyboards / TRACK TK 188 MECHANICAL GAMING KEYBOARD
TRACK TK 188 MECHANICAL GAMING KEYBOARD
TRACK TK 188 MECHANICAL GAMING KEYBOARD TRACK TK 188 MECHANICAL GAMING KEYBOARDTRACK TK 188 MECHANICAL GAMING KEYBOARD

TRACK TK 188 MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Rs. 3,499 Rs. 4,500

Product Highlight

Track TK 188 Mechanical Gaming Keyboard नेपाली बजारमाँ आएको छ । अत्याधुनिक नयाँ features ले सुसज्जित , २० वटा भन्दा बढ़ी लाइट मोड़ भएको , हरेक Keys हरूलाई आफूले चाहे अनुसार customize गर्न मिल्ने, Gamers हरूको लागी N-Injection Key cap जस्तो नव feature भएको Track Gaming Keyboard का हरेक Keys uniquely Engineer गरीएको छ ! Unleash the True gamer within with Track TK 188 .
  • Brand : Other Brands
  • Color : No Specified
  • Category : Keyboards
  • Warranty : 12 Months
  • Available :  In Stock
Quantity

Product Full Description

Track TK 188 Mechanical Gaming Keyboard नेपाली बजारमाँ आएको छ । अत्याधुनिक नयाँ features ले सुसज्जित , २० वटा भन्दा बढ़ी लाइट मोड़ भएको , हरेक Keys हरूलाई आफूले चाहे अनुसार customize गर्न मिल्ने, Gamers हरूको लागी N-Injection Key cap जस्तो नव feature भएको Track Gaming Keyboard का हरेक Keys uniquely Engineer गरीएको छ ! Unleash the True gamer within with Track TK 188 .

Reviews

No reviews yet!